Informacje o hufcu


Hufiec Pracy w Nysie– jest jednostką dochodzącą, koedukacyjną dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat.


Dane teleadresowe

48-300 Nysa
ul. Słowiańska 15a
Tel. 77 / 409 33 25
e-mail:

 

Oferta edukacyjna

Hufiec w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:

• Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi - klasa VII i VIII. Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie przyuczenia do zawodu w następujących zawodach: murarz- tynkarz, sprzedawca, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz małej gastronomii, cukiernik

• Szkoły Branżowej I stopnia nauka- klasa I i II . Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w następujących zawodach:
• Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla uczestników OHP, absolwentów oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rynku pracy OHP w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy

Ponadto młodzież ma możliwość:

  • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
  • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach uzupełniających wykształcenie,
  • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
  • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

Warunki przyjęcia do Hufca Pracy i dokumenty wymagane przy rekrutacji czytaj na stronie: Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne:

KWESTIONARIUSZ_REKRUTACYJNY.doc

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_dorosłych_-_NYSA.docx

Rekrutacja_-_Klauzula_informacyjna_dla_nieletnich_-_NYSA.docx