Dane teleadresowe:
48-300 Nysa,
ul. Słowiańska 15a

tel: 77 409 33 25, 448 27 90

e-mail:
e-mail 2:

 

Komendant Hufca Pracy:

Dominika Rudkowska

 

Ogólne informacje

Hufiec Pracy w Nysie– jest jednostką dochodzącą, koedukacyjną dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat.

 

Oferta edukacyjna

Hufiec w celu zapewnienia kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego kieruje młodzież do następujących typów szkół:

 • Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi - klasa VII i VIII. Przygotowanie zawodowe odbywa się w formie przyuczenia do zawodu w następujących zawodach:
  • murarz-tynkarz,
  • sprzedawca,
  • piekarz,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • ślusarz,
  • kucharz małej gastronomii,
  • cukiernik
 • Szkoły Branżowej I stopnia nauka- klasa I i II . Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w następujących zawodach:
 • Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla uczestników OHP, absolwentów oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rynku pracy OHP w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy

 

Ponadto młodzież ma możliwość:

 • Udziału w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i praktykach zagranicznych,
 • Korzystania z usług jednostek rynku pracy OHP tj. kursach zawodowych w specjalnościach określonych wg zapotrzebowania na rynku pracy, kursach i szkoleniach uzupełniających wykształcenie,
 • Uczestniczenia w licznych zajęciach rekreacyjno-sportowych, kulturalno –oświatowych w ramach działających kół zainteresowań,
 • Udziału w realizacji programów wojewódzkich i autorskich o charakterze profilaktycznym, resocjalizacyjnym i edukacyjnym.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania.